SP 162

Flaga Ukrainy

Nabór do klasy 7- dwujęzycznej w roku szkolnym 2023/2024

Od wtorku, 9 maja ruszył nabór do klasy 7 dwujęzycznej. Będzie trwał do 19 maja.
Wszystkie informacje i dokumenty z tym związane będziemy zamieszczać, na bieżąco, na stronie szkoły w zakładce: Nabór do klasy 7-dwujęzycznej w roku szkolnym 2023/2024.

Nabór w roku szkolnym prowadzony jest w formie elektronicznej.

Żeby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się na stronę
http://nabor.pcss.pl/lodz

Zapisując dziecko do klasy dwujęzycznej, do czego serdecznie Państwa zachęcamy, należy wypełnić wniosek oraz złożyć następujące dokumenty w formie podpisanych skanów:

– deklaracja przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych,
– oświadczenie woli rodzica dotyczące uczęszczania do klasy dwujęzycznej

Powyższe dokumenty są do pobrania na stronie szkoły.

Wniosek i pozostałe dokumenty zatwierdzamy na stronie naboru.
Na w/w stronie muszą być załączniki trzech dokumentów.

Wszystkie składane dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane przez rodziców/opiekunów.

Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej zaplanowany jest na 6.06.2023 godz. 15.00.

Egzamin do klasy dwujęzycznej

 

W dniu 6.06. we wtorek o godz. 15.00. wszyscy zgłoszeni kandydaci przystępują do testu predyspozycji językowych.

 

Uczniowie kontynuujący naukę j. niemieckiego piszą także test kompetencji z tego języka.

 

Uczniowie kontynuujący naukę, czyli głównie z kl.6c przychodzą o godz. 14.50 pod stołówkę szkolną, następnie piszą dwa testy, każdy po 30 min.

 

Pozostali uczniowie zbierają się pod salą nr.13. również o godz.14.50. i piszą jeden test przez 45 min.

Skip to content