SP 162

Flaga Ukrainy
Program UNICEF Polska: Komunikacja, promocja, widoczność

Program UNICEF Polska:

Komunikacja, promocja, widoczność

  1. Poprawa usług informacyjnych w zakresie dostępu rodzin uchodźców do przedszkoli i szkolnictwa podstawowego/ponadpodstawowego
  2. Działania integracyjne na rozpoczęcie roku szkolnego (zielone szkoły) dla uczniów z Polski i Ukrainy
  3. Stworzenie cyfrowych klas dla uchodźców, które pomogą im w nauce języka polskiego i wyrównywaniu różnic z dodatkowym dostępem do ukraińskiej edukacji on-line
  4. Wyposażenie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu zwiększenia dostępu do nauki
  5. Zatrudnienie osobistych asystentów do pracy z ukraińskimi dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych/ asystentów kulturowych/ tłumaczy ustnych
  6. Zakup książek, zeszytów ćwiczeń, multimedialnych materiałów dydaktycznych i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców
  7. Wyposażenie pozaszkolnych klubów integracji wielokulturowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
  8. Zakup różowych skrzyneczek (z artykułami higienicznymi) dla dziewcząt w szkołach w celu zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu
  9. Zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców (przedszkola i szkoły podstawowe)
Skip to content