SP 162

Flaga Ukrainy

Dwujęzyczność

Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

zaprasza do dwujęzycznej klasy VII z wiodącym językiem niemieckim

Klasa dwujęzyczna to:

       intensywna nauka języka niemieckiego (5 godzin tygodniowo w tym zajęcia z native speakerem)

       przygotowanie do bezpłatnego certyfikatu DSD I – państwowego egzaminu RFN

       nauka przedmiotu (przynajmniej dwóch spośród np. historii, WOS-u, matematyki, informatyki) poprzez język obcy

       aktywizujące metody nauczania (projekty, wspieranie indywidualnego procesu uczenia się, wykorzystanie różnorodnych technik uczenia słownictwa, zastosowanie nowoczesnych technik edukacyjnych na lekcji)

       dostęp do niemieckich podręczników, beletrystyki i aktualnych czasopism niemieckojęzycznych

       wyjazdy edukacyjne (Berlin, Wiedeń, Chemnitz, Szwajcaria Saksońska)

       wymiany międzynarodowe (Gimnazjum w Warburgu)

 

Przykładowe testy predyspozycji językowych i ćwiczeń z testu językowego

„Języka obcego nauczymy się lepiej, kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego.”
                                                                                                                        Jean Duverger

Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (ZfA)

Współpraca międzynarodowa

       Współpraca z Republiką Federalną Niemiec (bezpłatny państwowy egzamin DSD)

       Wyjazdy edukacyjne i wymiany zagraniczne z Niemcami

       Zajęcia z native speakerami

 

 

Wyjazdy edukacyjne

Współpracujemy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa za Granicą (ZfA).
Jesteśmy Szkołą Partnerską Republiki Federalnej Niemiec. Dzięki temu stwarzamy naszym uczniom klas dwujęzycznych przystąpienie do bezpłatnego egzaminu Deutsches Sprachdiplom (DSD I). Egzamin ten organizowany jest przez Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (ZfA) Federalnego Urzędu Administracyjnego Republiki Federalnej Niemiec. Egzamin DSD I potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 wg wytycznych Rady Europy.

Współpracujemy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, która dofinansowuje regularnie wymiany naszych uczniów
z trzema niemieckimi szkołami partnerskimi.

Dyplom

Rozwijaj z nami swój talent językowy,
zdobywaj międzynarodowe certyfikaty
w klasie dwujęzycznej!

Proponujemy udział w ogólnopolskich konkursach:

       „VERSTEHEN”- listopad

       „DEUTSCHFREUND”- listopad

       “LUST AUF LESEN”- grudzień

       “SPRACHDOKTOR”- marzec

 

 

Skip to content