SP 162

Flaga Ukrainy

Historia szkoły

Opisanie historii szkoły nie jest prostym zadaniem.
Nie wystarczy odkurzyć kroniki, dzienniki, zestawienia, by o niej opowiedzieć. Daty i liczby to nie wszystko. Najważniejsi są bowiem ludzie, którzy tę szkołę tworzyli: dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice, cała kadra pracowników. Trudno jest mi odtwarzać tę historię z dystansem, ponieważ jestem absolwentką Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi. Wróciłam do niej podczas praktyk studenckich, a teraz uczę w niej języka polskiego.

Pani wicedyrektor Jadwiga Mielczarska (z lewej strony) podczas ślubowania klas pierwszych - 1986 r.
Pani wicedyrektor Jadwiga Mielczarska (z lewej strony) podczas ślubowania klas pierwszych - 1986 r.

Z pewnością niewielu uczniów naszej szkoły ma świadomość, że gdy rozpoczynała ona swoją działalność, kształciło się w niej około 1300 uczniów. Liczba ta z roku na rok wzrastała.

Pierwszy dzwonek

Pierwsza pani dyrektor, Wiesława Krawczyk mianuje przewodniczących klas pierwszych (1986 r.)
Pierwsza pani dyrektor, Wiesława Krawczyk mianuje przewodniczących klas pierwszych (1986 r.)

Pierwszy dzwonek Szkoły Podstawowej nr 162
w Łodzi rozbrzmiał 1 września 1983 roku.
 
Dzieci uczyły się wówczas w tak zwanym „bloku A”, w którym obecnie mieści się nasza szkoła. Kierownictwo placówki powierzono pani Wiesławie Krawczyk (dyrektor naczelnej) i pani Jadwidze Mielczarskiej (zastępcy dyrektora).
W skład Rady Pedagogicznej wchodziło około 30 nauczycieli.

  W roku 1984 oddano do użytku „blok B” – późniejsze Gimnazjum nr 43. Na terenie szkoły rozpoczęła swoją działalność świetlica, stołówka szkolna
i biblioteka.

W roku szkolnym 1988/1989, ku radości uczniów, którzy, jak wiadomo, najbardziej ze wszystkich zajęć szkolnych lubią wf. , oddano blok sportowy.
Wcześniej zajęcia wychowania fizycznego odbywały się na korytarzach szkolnych. Dobrze pamiętam, że gdy uczęszczałam do klasy trzeciej, nie tylko ćwiczyłam, ale
i przebierałam się na korytarzu. Obecnym uczniom trudno byłoby to sobie wyobrazić… Na szczęście tamte czasy minęły, a szkoła dzięki wspaniale przygotowanej kadrze nauczycieli wychowania fizycznego odnosi liczne sukcesy podczas zawodów sportowych.

Wróćmy jednak jeszcze do wspomnień z przeszłości. Warto bowiem przypomnieć, że ówczesny system edukacji wyglądał nieco inaczej. Do roku 1999 nauka w szkole podstawowej trwała 8 lat. Dzieci przez 3 lata uczyły się pod opieką jednego nauczyciela-wychowawcy, a następne 5 lat uczestniczyły w zajęciach, które prowadzone były przez nauczycieli przedmiotowych.

Wcześniej, w latach 80.,
z roku na rok uczniów ciągle przybywało, a szkoła „pękała w szwach”. Zwiększyła się – naturalnie – liczba nauczycieli (około 100 osób).

Zajęcia lekcyjne kończyły się w późnych godzinach wieczornych. Pokolenie roczników przełomu lat 70. i 80. ubiegłego (hi, hi!) wieku kończące edukację w SP nr 162 chodziło do klas liczących minimum 30 uczniów. 
Bal, który był zwieńczeniem tego etapu edukacji organizowany był wówczas dla około piętnastu klas ósmych (jeśli dobrze pamiętam, mój rocznik uczył się w klasach od „A” do „P”).

Dzienniczek ucznia SP 162
Oryginalny, „zabytkowy” dzienniczek

Oto oryginalny, „zabytkowy” dzienniczek sprzed dwudziestu lat. Wnikliwy obserwator zauważy, że wówczas uczniowie często zaczynali lekcje o 13.00, a kończyli o 16.30. Bywało też, że zajęcia kończyły się przed 18.00. Druga ciekawostka – zamiast przyrody uczono wówczas środowiska….

Szkoła Podstawowa nr 162 była wówczas naprawdę olbrzymia. Mimo kłębowiska uczniów, wielkiego hałasu, mimo labiryntu zatłoczonych korytarzy, większości z nas czasy szkolne kojarzą się ciepło i wesoło. Podstawową przyczyną tego jest fakt, że przez osiem lat spędzonych z jedną paczką ludzi tworzy się między nimi więź, która bardzo pomaga we wszelkich szkolnych i pozaszkolnych kłopotach. To doświadczenie było wyjątkowe i bezcenne…

Mundurek ucznia SP 162
Mundurek

Dawno, dawno temu każdy uczeń
i uczennica nosili mundurki
z naszytą tarczą szkoły i – jeśli zasłużyli – z plakietką wzorowego ucznia

Tarcza ucznia SP 162
Tarcza uczniowska
Wzorowy uczeń - tarcza
Tarcza uczniowska

  Wróćmy jednak do kalendarium. Wrzesień 1990 przyniósł ważne zmiany w oświacie. Została poszerzona skala ocen. Dwójka nie była już największym koszmarem ucznia, znienawidzonym „łabędziem”. Od tej pory z dwójką można było zdać. Mimo tego nie była ona powodem do dumy. Sama jej nazwa nie napawała zachwytem. Nie była ona wówczas oceną dopuszczającą, ale mierną. Mierna, dla zaznajomionych z tematem „miara” – każdy przyzna – brzmi po prostu tragicznie. Dlatego pewnie, po paru latach zamieniono „miary” na „dopuszczające”, by dodać otuchy tym, którzy z jakiegoś powodu je kolekcjonują.

W tym samym roku szkolnym wprowadzono naukę języka angielskiego. Wcześniej uczniowie uczyli się języka rosyjskiego, jako języka obcego.

Rok później nastąpiły kolejne wielkie zmiany – najmłodsi wychowankowie – uczniowie klas I-III pod opieką pań: Haliny Glapińskiej i Grażyny Wojtysiak przeprowadzili się do nowego budynku przy ulicy Strzeleckiej.

 W 1994 roku zaczęły uczęszczać do naszej placówki dzieci niepełnosprawne i jako jedni
z pierwszych staliśmy się szkołą integracyjną.
 
Szkoła pomaga i wspiera uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Jest dostosowana do wymagań osób niepełnosprawnych tak, by czuły się one komfortowo i bezpiecznie.
Od września bieżącego roku uczniowie i rodzice mogą korzystać z konsultacji u szkolnego psychologa.

niepełnosprawni - logo
Patrząc wstecz na historię naszej szkoły, której byłam zarówno świadkiem, jak i uczestnikiem, stwierdzam, że zawsze była ona placówką z ambicjami, by uczyć efektywnie i ciągle rozwijać swoje możliwości kształceniowe. Cechuje ją otwartość na nowatorskie, niebanalne pomysły. Mam nadzieję, że tak będzie nadal.

DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 162

Wiesława Krawczyk 1983-1992
Lucyna Juszczyńska 1992-1995
Marek Zapieraczyński 1995-1999
Marek Zarzycki 1999-2017
Maria Wartołowska 2017-2022
Monika Bagiw-Stuczyńska 2022-

Jadwiga Mielczarska 1983-1987
Jadwiga Wiszowaty 1984-1995
Zofia Gołacka 1984-1985
Zdzisława Sobiś 1985-1989
Halina Glapińska 1987-1996
Lucyna Juszczyńska 1989-1992
Grażyna Wojtysiak 1992-1996
Elżbieta Grzelakowska 1992-2000
Bożena Paduszyńska 1992-2000
Elżbieta Machała 1996-2007
Maria Wartołowska 2000-2017
Elżbieta Kozicka 2007-2021
Monika Bagiw-Stuczyńska 2017-2022
Rafał Zając 2017-2019
Anita Zielińska 2019-
Krzysztof Gajderowicz 2019-
Agnieszka Górska 2022-
Ewa Witkowska 2022-

WICEDYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 162

Absolwenci Szkoły

Jesteśmy dumni
z naszych absolwentów, którymi są Nauczyciele absolwenci naszej szkoły :

Beata Bednarowicz, Ewa Ruszkiewicz, Monika Kazimierczuk-Lutyńska, Anna Gutowska, Aleksandra Tycman, Jan Ciupa, Anna Wilczyńska-Rutkowska, Joanna Lorenc, Agnieszka Ossowska, Arkadiusz Klimaszewski.
W ubiegłym roku szkolnym pracowała z nami Paulina Kotfasińska – nauczyciel świetlicy poruszająca się na wózku.

Naszymi absolwentami są znani dziennikarze: Maciej Cholewiński – Polsat i Michał Cholewiński (Debiut Michała Cholewińskiego w Info Dniu) – TVP INFO a także radca prawny Magdalena Przesmycka – Supady i doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego poruszająca się na wózku Kasia Król. a także Piotr Smoleń Prezes Firmy Analitycznej na Rynku Finansowym Turbine Analytics S.A., Data Ventures.
Kolejnym naszym absolwentem jest ks. Paweł Bogusz (zobacz wywiad).
BIERZMY Z NICH PRZYKŁAD! NAŚLADUJMY ICH DROGĘ!

Skip to content