SP 162

Flaga Ukrainy

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU PIŁKI RĘCZNEJ

OŚRODEK SZKOLENIA W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

OSPR logo

Związek Piłki Ręcznej w Polsce w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz władzami samorządowymi w 2017 r powierzył naszej szkole utworzenie ośrodka szkolenia w piłce ręcznej dla dziewcząt w ramach projektu pt. Narodowy program rozwoju piłki ręcznej – ośrodki szkolenia w piłce ręcznej (OSPR)

Ten projekt umożliwia rozwijanie sprawności ogólnej młodzieży, wspomaga zrównoważony rozwój sportowy oraz pozwala doskonalić umiejętności w zakresie piłki ręcznej dla dziewcząt z każdego poziomu klas. Inicjatywa ta umożliwia kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu nauczania w szkole objętej tym samym programem. Dzięki zewnętrznym nakładom finansowym uczestnicy zostają wyposażeni w sprzęt sportowy (do treningu oraz reprezentacyjny). Szkoła zostaje wyposażona w piłki i pomoce dydaktyczne. Młodzież objęta projektem uczestniczy bezpłatnie w zgrupowaniach treningowych (nocleg + wyżywienie + treningi).

Uczniowie OSPR mają zapewnione treningi stacjonarne 2-3 razy w tygodniu /obok godzin w-f / pod okiem dwóch trenerów II klasy IHF: Joanny Kwiecińskiej i Dariusza Sprawki. Dwa razy do roku najzdolniejsi uczniowie są powoływani na wojewódzkie i międzywojewódzkie konsultacje szkoleniowe. Zimą i latem przeprowadzane są zgrupowania centralne, na których koordynatorzy makroregionalni OSPR, trenerzy kadr narodowych juniorów oraz szkół mistrzostwa sportowego oceniają potencjał sportowy młodzieży. Najlepsze dziewczęta ze starszych roczników powoływane są również na zgrupowania  Kadry Wojewódzkiej, a następnie reprezentują Województwo Łódzkie na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Klasy OSPR współpracują z lokalnymi klubami sportowymi. Trafiając do klasy OSPR nie trzeba zmieniać przynależności klubowej.

 Dziewczęta w różnych kategoriach wiekowych uczestniczą w licznych turniejach piłki ręcznej: łódzkich i wojewódzkich (Wieluń, Piotrków, Pabianice, Zgierz, Tomaszów), jak również w ogólnopolskich (Karczew, Zielonka, Warszawa, Poddębice, Dźwirzyno) prezentując swoje umiejętności oraz nabierając doświadczenia. Biorą udział  w Wojewódzkiej Lidze Dzieci i Młodziczek a turnieje odbywają się także w soboty i niedziele.

 Dużym osiągnięciem naszego OSPR-u był udział dziewcząt w  finałowym Ogólnopolskim Turnieju Handball Szkoła 2019. Wyjazd do Warszawy i gra w turnieju była dla dziewcząt bardzo dużym przeżyciem, jak również wspaniałą lekcją piłki ręcznej. Dziewczęta zajęły w tym turnieju 5 miejsce w Polsce. Również bardzo dobre 4 miejsce zajęły w Turnieju Ogólnopolskim „Poddębice Cup 2021”

Koszty związane z udziałem w zawodach pokrywane są przede wszystkim przez rodziców, którzy bardzo popierają i wspierają inicjatywę OSPR-ów, doceniając nie tylko możliwość rozwijania zainteresowań dzieci, ale przede wszystkim warunki do  kształtowania charakteru i zapobiegania zachowaniom ryzykownym. 

Dziewczęta cyklicznie wykonują badania stanu zdrowia, oraz testy sprawnościowe. Trenując systematycznie podnoszą swoją sprawność ogólną, ukierunkowaną, a także umiejętności gry i współpracy w grupie.

Na przełomie roku 2020 i 2021 nasz Ośrodek Szkolenia Piłki Ręcznej podjął współpracę z Klubem Sportowym „Anilana”. Dziewczęta uzyskały licencje do gry, meczowe koszulki sportowe i finansowanie przejazdów na mecze Ligi Wojewódzkiej. Obecnie, na prośbę rodziców zorganizowano zajęcia sportowe również dla chłopców klas IV, V i VI.

Dzięki systematycznej i rzetelnej pracy Szkoła zebrała obfite żniwo w zawodach piłki ręcznej:

 • 8 miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Dzieci w Piłce Ręcznej dziewcząt (2021)
 • I miejsce w Łodzi w Igrzyskach Dzieci (2021)
 • I miejsce w Województwie w Igrzyskach Dzieci (2021)
 • III miejsce w Łodzi w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (dziewczęta – 2021)
 • III miejsce w Łodzi w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (chłopcy – 2021)
 • I miejsce w Łodzi w Igrzyskach Dzieci (2022)
 • I miejsce w Województwie w Igrzyskach Dzieci (2022)
 • I miejsce w Łodzi w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (dziewczęta – 2022)
 • II miejsce w Województwie w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (dziewczęta – 2022)
 • II miejsce w Wojewódzkiej Lidze Piłki Ręcznej (2022)

 

Dziewczęta trenujące piłkę ręczną uzyskują wspaniałe wyniki również w konkurencjach lekkoatletycznych:

 • I miejsce w Łodzi w trójboju lekkoatletycznym – IV w województwie (2021)
 • II miejsce w Łodzi w trójboju lekkoatletycznym – V w województwie (2022)
 • IV miejsce w Polsce w skoku w dal r. 2011 (2022)

 

 

Skip to content