SP 162

Flaga Ukrainy

Świetlica

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja rodzica o uczęszczaniu dziecka do świetlicy szkolnej (71,7 KB, PDF)
Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy (25,8 KB, PDF)
Upoważnienie do samodzielnego opuszczenia świetlicy przez Dziecko (46,9, PDF)

Godziny pracy świetlicy

ul. Strzelecka 5
ul. Powszechna 15

6.30 – 16.45

6.45 – 16.45

Numer telefonu dla rodziców:
              42 645- 85-35

Uczniowie z klas I-II oraz w wyjątkowych sytuacjach klas III.

Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Zajęcia świetlicowe obejmują różnorodne formy pracy między innymi: zajęcia plastyczno-techniczne, dydaktyczne, czytelnicze, muzyczne, rekreacyjno-ruchowe, konkursy, zabawy na szkolnym placu zabaw.

Świeltlica - ikona

Uczniowie z klas I-III i klas starszych. 

Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną bezpieczną i fachową opiekę nauczycieli.
U nas nie ma miejsca na nudę – dzieci mogą nie tylko bawić się czy odpoczywać, ale także rozwijać swoje zainteresowania i kreatywnie spędzać czas. Organizujemy wiele ciekawych i atrakcyjnych zajęć: plastyczne, muzyczno-ruchowe, sportowe, ekologiczne
a także klub origami.Zapewniamy także pomoc w nauce i przy odrabianiu prac domowych.

Skip to content