SP 162

Flaga Ukrainy

Świetlica

Godziny pracy świetlicy

ul. Strzelecka 5
ul. Powszechna 15

6.30 – 16.45

6.45 – 16.45

Numer telefonu dla rodziców:
              42 645- 85-35

Uczniowie z klas I-II oraz w wyjątkowych sytuacjach klas III.

Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Zajęcia świetlicowe obejmują różnorodne formy pracy między innymi: zajęcia plastyczno-techniczne, dydaktyczne, czytelnicze, muzyczne, rekreacyjno-ruchowe, konkursy, zabawy na szkolnym placu zabaw.

Świeltlica

Uczniowie z klas I-III i klas starszych. 

Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną bezpieczną i fachową opiekę nauczycieli.
U nas nie ma miejsca na nudę – dzieci mogą nie tylko bawić się czy odpoczywać, ale także rozwijać swoje zainteresowania i kreatywnie spędzać czas. Organizujemy wiele ciekawych i atrakcyjnych zajęć: plastyczne, muzyczno-ruchowe, sportowe, ekologiczne
a także klub origami.Zapewniamy także pomoc w nauce i przy odrabianiu prac domowych.

Skip to content