SP 162

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1 września 2022

23 – 31 grudnia 2022

16 – 29 stycznia 2023

6 – 11 kwietnia 2023

23 – 25 maja 2023

12 – 14 czerwca 2023

23 czerwca 2023

24 czerwca – 31 sierpnia 2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych

Ferie letnie

Dni wolne ustalone przez Dyrektora

Skip to content