SP 162

Flaga Ukrainy
Wielka Lekcja wf-u z Mistrzyniami

Wielka Lekcja wf-u z Mistrzyniami

W dniu 20 X 2022 r. 28 uczennic z klas 7-8 wraz
z p. Joanną Kwiecińską i p. Agnieszką Ignatowską wzięło udział w
Wielkiej Lekcji WF-u prowadzonej przez Mistrzynie w ramach projektu “Mistrzynie
w Szkołach”. 

„Mistrzynie w Szkołach” jest to autorski projekt Otylii Jędrzejczak, który realizowany jest poprzez jej Fundację. Celem akcji jest mobilizacja dziewcząt do zwiększenia aktywności ruchowej. Podczas projektu wielokrotnie powtarzano, jak ważną rolę w wieku dorastania pełni tak niedoceniana lekcja wychowania fizycznego. 

Ta specjalna lekcja była dla nas olbrzymią dawką motywacji do aktywności fizycznej.  Wielokrotne reprezentantki kraju: Otylia Jędrzejczak, Patrycja Maliszewska, Joanna Fiodorow opowiadały nam
o początkach swojej kariery, jej przebiegu, czyli wzlotach i upadkach oraz jak radziły sobie ze stresem. Mistrzynie mówiły także o podjęciu decyzji o zakończeniu kariery i swoich dalszych planach życiowych. Odpowiadały na wiele pytań dziewcząt, których w hali MOSiR przy
ul. Małachowskiego zgromadziło się ponad 430. 

Każda szkoła uczestniczącą w projekcie wzbogaciła się o pakiet 10 gum do ćwiczeń i certyfikat, a każda uczestniczka otrzymała koszulkę, bidon oraz worek z niespodziankami.
Cieszymy się, że mogliśmy być częścią takiego wielkiego sportowego wydarzenia.

Skip to content