SP 162

Flaga Ukrainy
Kl. 6e: PAKT - Pracownia Aktywnego Korzystania Z Technologii

PAKT – Pracownia Aktywnego Korzystania Z Technologii

Klasa VIe pod opieką p. Jana Ciupy i p. Magdaleny Pucek
wzięła udział w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez Politechnikę
Łódzką w pracowni PAKT. Warsztaty opierają się na pracy problemowej,
projektowej oraz trzech wiodących ścieżkach STEAM: robotyce, programowaniu i
multimediach. W trakcie warsztatów nasi uczniowie zapoznali się z mapą Europy,
zaplanowali wirtualną wycieczkę po Europie. W kolejnym etapie zajęć opracowali
sposób poruszania się robota mobilnego. Nauka poprzez zabawę i doświadczanie!

Skip to content