SP 162

Zmiana numerów rachunków bankowych jednostki

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi informuje, że od dnia 01.01.2022 r.
uległy zmianie numery rachunków bankowych jednostki.

Zmiana numerów kont
Skip to content