SP 162

Flaga Ukrainy

Ślubowanie Ucznia w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Dnia 14 października 2021 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: Dyrekcja Szkoły, przedstawiciele Szkolnej Rady Rodziców, nauczyciele oraz reprezentanci rodziców uczniów klas pierwszych.

Na początku uroczystości uczniowie zaprezentowali część artystyczną. Następnie dzieci złożyły przysięgę pierwszoklasisty. Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia SP 162. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Ten dzień na długo pozostanie
w pamięci Nas wszystkich.

Skip to content