SP 162

Flaga Ukrainy
Odznaki Turystyki Pieszej PTTK

Odznaki Turystyki Pieszej

Z radością pragnę poinformować, że w ostatnim czasie, po pozytywnej weryfikacji punktów zdobytych podczas pieszych wędrówek, posiadaczami Odznaki Turystyki Pieszej PTTK w stopniu POPULARNYM zostali: pani dyrektor Anita Zielińska oraz Aleksander Chmielewski z klasy 6c. Serdecznie gratuluję i zachęcam do kolejnych wspólnych spacerów oraz zdobywania odznak PTTK.
Piotr Kancik

Skip to content