SP 162

Flaga Ukrainy

Nabór uzupełniający do klasy 7 dwujęzycznej trwa od 11.07.2024r. do16.07.2024r.

Wszystkie informacje i dokumenty z tym związane będziemy zamieszczać, na bieżąco, na stronie szkoły w zakładce: Nabór do klasy 7-dwujęzycznej w roku szkolnym 2024/2025.

 

Nabór w roku szkolnym prowadzony jest w formie elektronicznej.

Żeby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się na stronę
http://nabor.pcss.pl/lodz

Zapisując dziecko do klasy dwujęzycznej, do czego serdecznie Państwa zachęcamy, należy wypełnić wniosek oraz złożyć następujące dokumenty w formie podpisanych skanów:

– deklaracja przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych,
– oświadczenie woli rodzica dotyczące uczęszczania do klasy dwujęzycznej

Powyższe dokumenty są do pobrania na stronie szkoły.

Wniosek i pozostałe dokumenty zatwierdzamy na stronie naboru.
Na w/w stronie muszą być załączniki trzech dokumentów.

Wszystkie składane dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane przez rodziców/opiekunów.

W dniu 18.07.2024r. odbędzie się sprawdzian predyspozycji i kompetencji językowych do klasy siódmej dwujęzycznej w szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi o godz. 10.00.

Warunkiem ubiegania się o miejsce w klasie dwujęzycznej jest przystąpienie do testu predyspozycji językowych dla osób rozpoczynających naukę języka niemieckiego oraz do testu predyspozycji językowych i testu z języka niemieckiego dla kandydatów kontynuujących naukę.

 

Nabór uzupełniający do klasy odbywa się drogą elektroniczną
w dniach 11.07- 16.07.2024r.

 

Test predyspozycji językowych odbędzie się
w dniu 18 lipca 2024 roku (czwartek) o godzinie 10.00. 

Skip to content