SP 162

Flaga Ukrainy
Międzynarodowy projekt na platformie e-Twinning – GAMES R US

Międzynarodowy projekt na platformie e-Twinning – GAMES R US

Nasi uczniowie klas 4-8, uczący się na różnym poziomie zaawansowania języka niemieckiego, biorą udział w międzynarodowym projekcie „Games r us” na platformie e-Twinning. Tematem przewodnim jest ochrona środowiska i wykonanie gier z surowców wtórnych. Gry zostaną przekazane do domów dziecka albo domów spokojnej starości.

Uczniowie porozumiewają się ze sobą w różnych językach. Polscy uczniowie w języku angielskim i niemieckim. Partnerzy projektu są z Niemiec, Francji, Turcji, Czech i La Reunion. Uczniowie przedstawiali się i poznawali na platformie Padletu, a na platformie Twinspace prezentują swoje kolejne efekty pracy, jak np. zbieranie materiałów wtórnych, tworzenia logo projektu i wykonywanie pierwszych gier.

Projekt trwa do końca roku szkolnego, przed naszymi uczniami jeszcze sporo zadań i wyzwań.

Nauczyciele języka niemieckiego

Skip to content