SP 162

Flaga Ukrainy
Matematyczna gra terenowa „Las wzywa Was”

Las nas wezwał

6 października w ramach Tygodnia Świadomości Dysleksji klasy 5c, 6f i 7c wzięły udział w matematycznej grze terenowej „Las wzywa Was”, która miała miejsce w malowniczych okolicach Chechła. Wyzwanie, którego podjęli się uczniowie miało charakter podchodów i związane było z kilkoma zadaniami do rozwiązania. Uczestnicy nie tylko zmagali się z problemami znanymi z lekcji matematyki, ale również z koniecznością odszyfrowania poleceń, współpracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach nietypowych. Nad sprawnym przebiegiem wspólnej wyprawy czuwała jej pomysłodawczyni Zofia Animucka, której pomagały Magdalena Mączewska, Edyta Krajewska i Karolina Jabłońska. Pogoda sprawiła miłą niespodziankę, dzięki czemu wycieczka stała się miejscem integracji i dobrej zabawy. Całość nie przebiegłaby bez zakłóceń, gdyby nie wsparcie Agnieszki Ignatowskiej, Ewy Świętosławskiej i Piotra Kancika oraz nieocenionych wolontariuszy z klasy 8a.

Skip to content