SP 162

Flaga Ukrainy
Koncert na powitanie jesieni

JESIEŃ! JESIEŃ! Co nam w darze dziś przyniesie?

Z okazji nadejścia kalendarzowej jesieni oraz Dnia Jabłka klasy integracyjne 2a i 3a  wystąpiły w koncercie muzyczno-poetyckim. Uczniowie przez trzy tygodnie pilnie przygotowywali się do występu. Na powitanie jesieni dla koleżanek i kolegów zagrali na flażoletach tematyczne utwory muzyczne, zaśpiewali piosenki o jesiennych darach oraz wyrecytowali wiersze opisujące tę niezwykle piękną i kolorową porę roku.   
Program i oprawę muzyczną przygotowała p. Małgorzata Bartniak, kt
óra uczy muzyki w tych klasach.  
W przygotowaniach do wyst
ępu uczestniczyły także nauczycielki prowadzące klasy: 
klasa 2a p. Ma
łgorzata Bartniak i p. Marta Młynarczyk-Stępień, 
klasa 3a p. Beata Szyma
ńska i p. Agnieszka Jendrzejczyk. 

 

Skip to content