SP 162

Flaga Ukrainy
Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna

W terminie 03.01. – 03.02.2023 r. w SP nr 162 klasy I – III z budynku przy ul. Strzeleckiej 5 realizowały zajęcia projektowe w ramach współpracy Miasta Łodzi z UNICEF pod nazwą „Działanie edukacyjne promujące zdrowy styl życia” – adresowane do uczniów w wieku 7-11 lat. Były to zajęcia edukacyjno-profilaktyczne
w połączeniu z zajęciami ruchowymi z gimnastyki korekcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wad postawy. 

Realizatorem projektu był Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi. Zajęcia prowadzone były przez specjalistę fizjoterapii w wymiarze 2 godzin lekcyjnych dla każdej klasy. 

Dzieci z dużym zaangażowaniem wykonywały wszystkie proponowane im ćwiczenia.
Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali materiały edukacyjne w postaci broszury zawierającej opisy i rysunki poszczególnych ćwiczeń pod tytułem „Wyprostuj się”. Dzięki nim dzieci będą mogły samodzielnie ćwiczyć w domu.

Skip to content