SP 162

Flaga Ukrainy

Certyfikat z języka niemieckiego A1

Pod koniec czerwca ubiegłego roku szkolnego 18
uczniów
ówczesnych klas 5b i 6c przystąpiło do
egzaminu
Fit 1
potwierdzającego
znajomość
języka niemieckiego na poziomie A1. Wszyscy uczniowie zdali egzamin z wynikiem
pozytywnym i otrzymali certyfikat. Serdecznie gratulujemy!

Nauczyciele
języka niemieckiego

 

 

Skip to content