SP 162

Flaga Ukrainy
Akcja charytatywna “Pomagam kolegom z Kamerunu”

Akcja charytatywna “Pomagam kolegom z Kamerunu”

Wśród społeczności uczniowskiej kl. I-III oraz IV-VIII zorganizowano akcję charytatywną dla uczniów z Afryki, w ramach której zbierano materiały i przybory szkolne.  Dzięki wspólnemu zaangażowaniu zebrano wiele artykułów, które przekazano Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek, które prowadzą szkoły misyjne
w Afryce.

Pięknie dziękujemy za okazane serce. 

Skip to content